big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 屯門區初中數學比賽」
屯門區初中數學比賽」

本年三月五日,本校三名中一同學參加了由屯門區中學校長會主辦的屯門區初中數學比賽,並獲得團體優異獎。而一望班葉仲凱同學更獲得個人金獎。
IMG_8505
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利