big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 屯門區初中數學比賽」
屯門區初中數學比賽」

本年三月五日,本校三名中一同學參加了由屯門區中學校長會主辦的屯門區初中數學比賽,並獲得團體優異獎。而一望班葉仲凱同學更獲得個人金獎。
IMG_8505
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利