big_banner_eng-07
Home > Creative Media > Videos > A letter to Ka Chi
A letter to Ka Chi
010203

 

 

從前,現在,同行成長;
愛人,被愛,默默付出;
影響,生命,祝福生命。
感恩,夢想,熱情,
一切都在嘉智傳承。

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利