big_banner_chi-07
主頁 > 創意媒體 > 創意短片 > A letter to Ka Chi
A letter to Ka Chi
010203

 

 

從前,現在,同行成長;
愛人,被愛,默默付出;
影響,生命,祝福生命。
感恩,夢想,熱情,
一切都在嘉智傳承。

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利