big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2016-17 本年度模範生獎
2016-17 本年度模範生獎
030


本年度模範生獎

(初中組) 2望 蔡樂饒 CHOY LOK YIU 獲$500獎學金
(高中組) 5愛 沙迪娜 INDERPREET-KAUR 獲$500獎學金


 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利