big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2016-17 本年度模範生獎
2016-17 本年度模範生獎
030


本年度模範生獎

(初中組) 2望 蔡樂饒 CHOY LOK YIU 獲$500獎學金
(高中組) 5愛 沙迪娜 INDERPREET-KAUR 獲$500獎學金


 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利