big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2012-13 25周年銀禧校慶 - Logo 設計比賽
2012-13 25周年銀禧校慶 - Logo 設計比賽

25th_logo1s 25th_logo2s  25th_logo3s
     
5望班  阮可盈
5望班 郭希霖 5真班  黃紫純
冠 軍 亞 軍 季 軍
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利