big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2012-13 25周年銀禧校慶 - Logo 設計比賽
2012-13 25周年銀禧校慶 - Logo 設計比賽

25th_logo1s 25th_logo2s  25th_logo3s
     
5望班  阮可盈
5望班 郭希霖 5真班  黃紫純
冠 軍 亞 軍 季 軍
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利