big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 「2016-17年度尊師重道好少年獎」
「2016-17年度尊師重道好少年獎」
033

2016-17年度尊師重道好少年獎」
2望 (初中組) 蔡樂君
5信 (高中組) 林文翰
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利