big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 「2016-17年度尊師重道好少年獎」
「2016-17年度尊師重道好少年獎」
033

2016-17年度尊師重道好少年獎」
2望 (初中組) 蔡樂君
5信 (高中組) 林文翰
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利