big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2016-17年度第五屆聯校會計學比賽 (亞軍)
2016-17年度第五屆聯校會計學比賽 (亞軍)
015

2016-17年度第五屆聯校會計學比賽 (亞軍)  各得書券$50
5望 高芷晴

5望 簡英濠

5望 黃曉霖


 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利