big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2013-14 獲全港校際專題報道比賽 優異獎
2013-14 獲全港校際專題報道比賽 優異獎
2H 3 KO CHI CHING 高芷晴
2H 4 LAM PUI YI TEONA 林佩頤
2H 15 IP CHEUK LUN 葉卓倫
2H 17 LAM YAN CHI 林恩至


使學生從比賽中互相合作,就熱門議題採訪報道,增強團隊合作,解難,批判思考能力。同學最後獲得優異獎。
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利