big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2012-13 第十九屆聖經朗誦節普通話集誦
2012-13 第十九屆聖經朗誦節普通話集誦

中四至中六級同學參加第十九屆聖經朗誦節普通話集誦,榮獲亞軍。
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利