big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2012-13 第十九屆聖經朗誦節普通話集誦
2012-13 第十九屆聖經朗誦節普通話集誦

中四至中六級同學參加第十九屆聖經朗誦節普通話集誦,榮獲亞軍。
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利