big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 頒發柔力球比賽獎項
頒發柔力球比賽獎項
1172

輔導組的talent and gift計劃,學校導師林煒教授同學接觸新興運動項目柔力球,發掘有潛質的同學參與全港公開性比賽。

 

翁梓淳同學在最近兩項柔力球比賽上都獲得優異成績,分別係香港柔力球總會舉辦的第六屆全港柔力球比賽,獲到男子組單打的殿軍。
此外,在亞洲柔力球聯合會主辦的柔力球邀請賽,他又奪得網式雙打的銀獎。 現時翁梓淳同學的個人成續更加是全港排名第五。
1172
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利