big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 2013-14 共創美好校園
2013-14 共創美好校園

各級各班的學生每年均可選派二位學生代表,收集所屬班別的學生意見。校長及副校長會與各級學生代表會面傾談,聆聽學生的心聲,參考更多學生意見,從而共創美好校園。
級聚一刻 - 中二級
級聚一刻 - 中五級
級聚一刻 - 中一級
級聚一刻 - 中四級
級聚一刻 - 中六級
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利