big_banner_eng-04
Home > School News
2021-22 各院校校長推薦計劃學生名單


香港大學聯招校長推薦計劃:

F6 陳子軒

F6 岑志聰

F6 陳依玲

內地高等院校免試招生校長推薦計劃:

F6 蘇諾浚

F6 邱毅

 

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利