big_banner_eng-02
Home > Achievements > Internal Awards > 2015-16 9月活力之星
2015-16 9月活力之星
IMG_2086s IMG_2087
IMG_2093 IMG_2098
IMG_2100 IMG_2105

活潑好動,積極參與課外活動。

一信

梁進賢

LEUNG CHUN IN

一望

鍾建樂

CHUNG KIN LOK

一愛

石比森

SHAN FAISAL

二信

翁梓淳

YUNG TSZ SHUN

二望

徐詠彤

TSUI WING TUNG

二愛

王文山

SINGH AKASHDEEP

三信

黃家豪

WONG KA HO

三望

劉溥藍

LAU PO LAM

三愛

簡法華

KHAN-DANYAL-AYOUB

四信

袁永華

YUEN WING WA

四望

李楚陽

LEE CHO YEUNG

四愛

巫莉雅

NAYAB-RAFIQ

五信

梁植霖

LEUNG CHIK LAM

五望

徐藹霖

CHUI OI LAM

五愛

范素文

KOMAL-ASHFAQ

六信

梁嘉偉

LEUNG KA WAI

六望

梁超榮

LEUNG CHIU WING

六愛

沙力

MOHAMMAD SHERAZ 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利