big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2018-19 「閱讀在屯門」社區書展2018獲獎
2018-19 「閱讀在屯門」社區書展2018獲獎
96a

96b

本校參加第十屆「閱讀在屯門」社區書展2018——學生閱讀獎勵計劃,獲得「最佳閱讀風氣學校」的十四間學校當中,本校佔一席位,恭喜!恭喜!
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利