big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2016-17 第六屆正能量青年選舉 — 榮獲十大正能量青年殊榮
2016-17 第六屆正能量青年選舉 — 榮獲十大正能量青年殊榮

036

037

第六屆正能量青年選舉 — 榮獲十大正能量青年殊榮
5望 袁永華


第六屆正能量青年選舉 — 榮獲正能量優異獎 同時,獲得香港樂群慈善基金會—樂群中學生助學金5000元


4信 李業華
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利