big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2016-17 漢語聖經協會主辦- 2017第二十三屆聖經朗誦節
2016-17 漢語聖經協會主辦- 2017第二十三屆聖經朗誦節
010

漢語聖經協會主辦- 2017第二十三屆聖經朗誦節
4望 鄧稀芬 中四至中六組
4望 王靖雯 中四至中六組
1L SIMRANDEEP-KAUR詩敏 Merit writer
2H HUSSAIN SHAZEB GUL高古俊 3rd place
2H CHOI LOK KWAN 2nd place
2H 蔡樂君 2nd place
3L MARYAM-ASHFAQ范美琳 1st place


 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利