big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2014-15 屯門區第二十九屆舞蹈大賽 現代舞公開組金獎及全場大獎
2014-15 屯門區第二十九屆舞蹈大賽 現代舞公開組金獎及全場大獎

1 F

1 F

1H

1H

1H

1 H

1 H

2F

2H

2H

2H

2 H

3H

4H

4H

5 F

5 F

5 F

5 F

5H

5 H

鄧潔銀

余佳盈

游欣彤

徐詠彤

廖穎芯

鍾倩柔

蘇潔穎

黃敏儀

張樂敏

王靖雯

林伊諾

香彥行

劉穎彤

羅恩進

楊敏儀

黎芷瑤

莫淑芬

阮茵茵

胡美穎

布  柔

黃薪澍

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利