big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2014-15 第三屆聯校會計學比賽
2014-15 第三屆聯校會計學比賽

五望

黎施樂

得會計師公會書券$400

五望

李子鈞

得會計師公會書券$400

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利