big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2013-14 第六十五屆香港學校朗誦節比賽
2013-14 第六十五屆香港學校朗誦節比賽

 

項目名稱

學生姓名

備註
(成績)

 

二人朗誦

 

 

1

二人朗誦、中五六、粵

謝佳雯 (5L09)
陳靖雯 (5L01)

季軍

2

二人朗誦、中五六、粵

林鈺 (5F06)
周樂瑤 (5F04)

優良証書

3

二人朗誦、中五六、粵

孫祉凝 (5H10)
高穎珊 (5L05)

良好証書

 

 

個人獨誦

 

 

4

詩詞、中四、粵、女

畢艾美 (4L02)

季軍

5

散文、中五六、普、女

湯雅誼 (5H11)

優良証書

6

詩詞、中三四、普、女

徐佳樂 (3H06)

優良証書

7

詩詞、中一二、普、男

李楚陽 (2H19)

優良証書

8

詩詞、中二、粵、女

吳思慧 (2H09)

優良証書

9

詩詞、中一二、普、男

香景瀚 (1H10)

優良証書

10

詩詞、中一二、普、女

鍾立嫻 (1H05)

優良証書

11

散文、中五、粵、女

田楚楚 (5H12)

良好証書

12

詩詞、中四、粵、男

龍泓毅 (4F21)

良好証書IMG_8480

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利