big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2013-14 獲明報舉辦 - 成功在望 屯門區青年自我挑戰及獎勵計劃
2013-14 獲明報舉辦 - 成功在望 屯門區青年自我挑戰及獎勵計劃

09042014


Sir Edward Youde


本校5H何悅雯同學參加由屯門區青年活動委員會主辦之2013至2014年度「成功有約」屯門區青年自我挑戰及獎勵計劃。何同學於活動表現突出,經大會評審後,成功從一百一十名參加學員中脫穎而出,與其他十五位學員獲選參加為期九天的澳洲文化體驗團,我校欣聞她的努力能獲得肯定。
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利