big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2013-14 全港小輪車分齡聯賽暨公開賽
2013-14 全港小輪車分齡聯賽暨公開賽

431

日期 :26/4/2014 (星期六)

地點 :香港賽馬會國際小輪車場

比賽成績:

男子甲組  亞軍  3L  21  MOHAMMAD KASHIF ALI (巫加沙)
男子甲組  季軍  3H  18  ISKANDAR RAMLI (蘇加希)
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利