big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2013-14 屯門區第二十八屆舞蹈比賽金獎
2013-14 屯門區第二十八屆舞蹈比賽金獎
同學充份發揮合作精神,表現出色,深得評判讚賞。勇奪金獎,為校爭光。

2F 5 LI SHUK LING 李淑玲
3H 24 LO YAN CHUN 羅恩進
3H 26 NG WING HO 吳穎灝
3H 15 YEUNG MAN YEE 楊敏儀
4F 3 LAI TSZ YIU 黎芷瑤
4F 5 MOK SHUK FAN 莫淑芬
4F 8 NGUYEN THI THU HAN 阮茵茵
4F 9 VU HOANG OANH 胡美穎
4H 2 BO YAU 布柔
4H 8 HUANG XINSHU 黃薪澍
5H 12 TIN CHO CHO 田楚楚
5H 20 LAU KONG WA 劉剛華
5H 6 HO YUET MAN 何悅雯
5H 9 RONG QIAN LING 容倩凌
5L 3 CHAN WAN LAM JULIET 陳蘊琳
5L 5 KO WING SHAN 高穎珊
5L 1 CHAN CHING MAN 陳靖雯
5L 9 TSE KAI MAN 謝佳雯
5F 14 CHAN TING MAN 陳錠珉
6L 11 YEUNG SIN TING 楊蒨婷
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利