big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2012-13 屯門區第二十七屆舞蹈大賽 - 榮獲『金獎』
2012-13 屯門區第二十七屆舞蹈大賽 - 榮獲『金獎』

參賽同學: 1L韋美儀、1L甘文娜、2F黃開玲、2F李淑玲、3F黎芷瑤、3F胡美穎
3F莫淑芬、3H布  柔、4H容倩凌、4H田楚楚、4H何悅雯、4H林心兒
4H劉剛華、4L陳蘊琳、4L高穎珊、5H張嘉莉、5T陳鎧淇、6V徐心茹
6 I梁皓然、6 I謝嘉盈、6T王芷晴
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利