big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2012-13「譚伯羽盃」中學校際射箭錦標賽
2012-13「譚伯羽盃」中學校際射箭錦標賽

順德聯誼總會譚伯羽中學箭藝會主辦

日期 : 6-7-2013(星期六)
參與學校 : 共17間

獎項 :


(1) 四愛陳蘊琳同學獲女子高中組季軍
(2) 四信林靖傑同學獲男子高中組殿軍

IMG_4925 IMG_5024
IMG_5073 IMG_5082
IMG_5109 IMG_5140
IMG_5153 IMG_5163

 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利