big_banner_eng-02
Home > Achievements > External Awards > 2012-13 Citibank 成功在望獎勵計劃 - 頒發獎狀
2012-13 Citibank 成功在望獎勵計劃 - 頒發獎狀
IMG_1334 IMG_1341

早前,我校有20位同學參加CITIBANK 成功在望獎勵計劃。在他們的努力下,成功在葵芳舉辦年宵攤位,表現卓越,得到贊助機構的讚賞,特意頒發獎狀表揚他們。

5H班許妙芬更得到花旗集團所頒發的全情投入獎,更被推薦參與甘肅交流團,表現突出。
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利