big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 中一班級經營活動
中一班級經營活動
916

中一級於二零一七年一月十三日舉行了班級經營活動,全級同學聚首一堂,先由老師介紹新年的意義,各同學再親手製作揮春。最後,由老師示範如何剝瓜子,師生同樂,作為迎接新年的開始。

961
 
Image Download
DSC_0397
 
Image Download
DSC_0399
 
Image Download
DSC_0400
 
Image Download
DSC_0401
 
Image Download
DSC_0402
 
Image Download
DSC_0405
 
Image Download
DSC_0406
 
Image Download
DSC_0407
 
Image Download
DSC_0412
 
Image Download
DSC_0414
 
Image Download
DSC_0415
 
Image Download
DSC_0419
 
Image Download
DSC_0422
 
Image Download
DSC_0428
 
Image Download
DSC_0432
 
Image Download
IMG_5532
 
Image Download
IMG_5533
 
Image Download
IMG_5537
 
Image Download
IMG_5538
 
Image Download
IMG_5539
 
Image Download
IMG_5540
 
Image Download
IMG_5541
 
Image Download
IMG_5543
 
Image Download
IMG_5544
 
Image Download
IMG_5546
 
Image Download
IMG_5547
 
Image Download
IMG_5548
 
Image Download
IMG_5549
 
Image Download
IMG_5551
 
Image Download
IMG_5552
 
Image Download
IMG_5553
 
Image Download
IMG_5554
 
Image Download
IMG_5555
 
Image Download
IMG_5559
 
Image Download
IMG_5565
 
Image Download
IMG_5566
 
Image Download
IMG_5567
 
Image Download
IMG_5569
 
Image Download
IMG_5570
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利