big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 中一班級經營活動
中一班級經營活動
916

中一級於二零一七年一月十三日舉行了班級經營活動,全級同學聚首一堂,先由老師介紹新年的意義,各同學再親手製作揮春。最後,由老師示範如何剝瓜子,師生同樂,作為迎接新年的開始。

IMG_5571
 
Image Download
IMG_5572
 
Image Download
IMG_5574
 
Image Download
IMG_5576
 
Image Download
IMG_5577
 
Image Download
IMG_5578
 
Image Download
IMG_5580
 
Image Download
IMG_5582
 
Image Download
IMG_5584
 
Image Download
IMG_5587
 
Image Download
IMG_5588
 
Image Download
IMG_5591
 
Image Download
IMG_5592
 
Image Download
IMG_5593
 
Image Download
IMG_5595
 
Image Download
IMG_5596
 
Image Download
IMG_5598
 
Image Download
IMG_5599
 
Image Download
IMG_5600
 
Image Download
IMG_5602
 
Image Download
IMG_5604
 
Image Download
IMG_5606
 
Image Download
IMG_5608
 
Image Download
IMG_5610
 
Image Download
IMG_5613
 
Image Download
IMG_5614
 
Image Download
IMG_5616
 
Image Download
IMG_5618
 
Image Download
IMG_5620
 
Image Download
IMG_5623
 
Image Download
IMG_5626
 
Image Download
IMG_5629
 
Image Download
IMG_5631
 
Image Download
IMG_5642
 
Image Download
IMG_5648
 
Image Download
IMG_5649
 
Image Download
IMG_5652
 
Image Download
IMG_5655
 
Image Download
IMG_5657
 
Image Download
IMG_5660
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
2/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利