big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 銅鑼灣廟會之古裝攝影
銅鑼灣廟會之古裝攝影


本校為響應保留及推廣中國傳統價值及智慧,故參加了由香港大學舉辦的新春節日廟會活動,今年參與表 演和製作攤位的團體接近五十個,本校是其中之一,主題是古代造型攝影,除了本港市民觀賞外,更吸引不少內地和海外遊客,穿上古代衣服,拍攝有趣照片,增加 對中國文化的認識。本校同學更以普通話及英語與各國遊客交談,訓練同學的溝通能力及膽量,擴闊眼界。
2013-02-17 15.05.41 HDR
 
Image Download
2013-02-17 15.21.38 HDR
 
Image Download
2013-02-17 16.30.26
 
Image Download
2013-02-17 17.01.33 HDR
 
Image Download
2013-02-17 18.25.03
 
Image Download
DSC_0001
 
Image Download
DSC_0005
 
Image Download
DSC_0006
 
Image Download
DSC_0007
 
Image Download
DSC_0009
 
Image Download
DSC_0011
 
Image Download
DSC_0014
 
Image Download
DSC_0018
 
Image Download
DSC_0022
 
Image Download
DSC_0032
 
Image Download
DSC_0036
 
Image Download
DSC_0040
 
Image Download
DSC_0043
 
Image Download
DSC_0045
 
Image Download
DSC_0048
 
Image Download
 
Display Num 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 1 of 3
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利