big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 中一及中二班級經營之小輪單車訓練
中一及中二班級經營之小輪單車訓練
1085

中一及中二級會共同舉辦班級經營之追風尋夢,當天兩級同學和老師前住葵涌賽馬會國際小輪車場, 由場內駐守教練,教導學生小輪單車的基本知識及設備, 學生更親身下場, 接受訓練, 在公開賽道中奔馳. 增加對單車的認識及興趣, 有些同學透過今次的活動, 由不懂得踏單車, 學識了如何踏單車。
766A5307
 
Image Download
766A5310
 
Image Download
766A5317
 
Image Download
766A5319
 
Image Download
766A5326
 
Image Download
766A5330
 
Image Download
766A5331
 
Image Download
766A5334
 
Image Download
766A5337
 
Image Download
766A5340
 
Image Download
766A5342
 
Image Download
766A5344
 
Image Download
766A5345
 
Image Download
766A5373
 
Image Download
766A5382
 
Image Download
766A5385
 
Image Download
766A5389
 
Image Download
766A5391
 
Image Download
766A5395
 
Image Download
766A5399
 
Image Download
 
Display Num 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>
Page 1 of 7
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利