big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Alumni Association > 老師校友共聚
老師校友共聚
09

2015年3月28日梁偉康老師與2003年畢業校友一起參加曾校友結婚典禮,當天飲宴共聚,彼此交談,既恭賀曾校友新婚之喜,又互相分享生活逸事,暢談甚歡。
09
 
IMG-20150331-WA0001
 
IMG-20150331-WA0002
 
IMG-20150331-WA0003
 
IMG-20150331-WA0004
 
IMG-20150331-WA0005
 
IMG-20150331-WA0006
 
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利