big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 宗教活動 > 福音大使午間聚會
福音大使午間聚會

  福音大使定期有午間聚會,今次榮幸邀請到神召會屯門堂牧師為我們分享寶貴的福音信息,一邊午膳,一邊分享,給大家在繁忙的學習中注入不少正能量!
IMG_1925
 
Image Download
IMG_1928
 
Image Download
IMG_1929
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利