big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 動感中環 - 古今薈萃、東西交融
動感中環 - 古今薈萃、東西交融

本校中四、中五級旅遊科及中四級歷史科同學於4月6日參予中環的探究考察活動,全程共13個景點,讓學生實地體驗中環的今昔變遷。
DSCN1967
 
Image Download
DSCN1969
 
Image Download
DSCN1974
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利