big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 明報通識講座
明報通識講座
174

畢綺玲老師獲明報邀請「人人實戰經驗思考校本課程的設計」通識教師講座分享嘉賓。
P8252004
 
Image Download
P8252010
 
Image Download
P8252013
 
Image Download
P8252029
 
Image Download
P8252031
 
Image Download
P8252039
 
Image Download
P8252045
 
Image Download
P8252048
 
Image Download
P8252050
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利