big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 『STEM 教育』- 發揮創意潛能 > 『韆鞦扎作』比賽
『韆鞦扎作』比賽


科學領域聯同童軍及中三級會合辦了「韆鞦扎作」比賽,中三級各班同學合作扎作韆鞦,亦邀請老師們作評審。在是次活動中,讓中三級學生充分發揮創意潛能,並提升團隊合作精神、毅力和解難能力!
IMG_5298
 
Image Download
IMG_5308
 
Image Download
IMG_5316
 
Image Download
IMG_5323
 
Image Download
IMG_5326
 
Image Download
IMG_5329
 
Image Download
IMG_5334
 
Image Download
IMG_5336
 
Image Download
IMG_5340
 
Image Download
IMG_5373
 
Image Download
IMG_5407
 
Image Download
IMG_5414
 
Image Download
IMG_5433
 
Image Download
IMG_5484
 
Image Download
IMG_5490
 
Image Download
IMG_5494
 
Image Download
IMG_5503
 
Image Download
IMG_5510
 
Image Download
IMG_5517
 
Image Download
IMG_5531
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利