big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 三日兩夜體育訓練營
三日兩夜體育訓練營
958

三日兩夜體育訓練營,同學互相燃點起心中那團火!經過風雨中的高牆、6公里中長跑、烈日下的籃球專項訓練、木筏訓練,耐得住悶、辛苦、別人的眼光, 這一切都不是一個終點,而是友誼的憑據,甚至是跌倒後重新的力量!年青人就是要「捱下啦,好正架」!
3M7A7749
 
Image Download
3M7A7756
 
Image Download
3M7A7763
 
Image Download
3M7A7768
 
Image Download
3M7A7775
 
Image Download
3M7A7778
 
Image Download
3M7A7796
 
Image Download
3M7A7803
 
Image Download
3M7A7808
 
Image Download
3M7A7822
 
Image Download
3M7A7827
 
Image Download
3M7A7831
 
Image Download
3M7A7837
 
Image Download
3M7A7842
 
Image Download
3M7A7844
 
Image Download
3M7A7851
 
Image Download
3M7A7855
 
Image Download
3M7A7864
 
Image Download
3M7A7866
 
Image Download
3M7A7879
 
Image Download
3M7A7889
 
Image Download
3M7A7904
 
Image Download
3M7A7910
 
Image Download
3M7A7936
 
Image Download
3M7A7940
 
Image Download
3M7A7948
 
Image Download
3M7A7951
 
Image Download
3M7A7958
 
Image Download
3M7A7968
 
Image Download
3M7A7969
 
Image Download
3M7A7980
 
Image Download
3M7A7987
 
Image Download
3M7A7998
 
Image Download
3M7A8007
 
Image Download
3M7A8011
 
Image Download
3M7A8017
 
Image Download
3M7A8024
 
Image Download
3M7A8030
 
Image Download
3M7A8043
 
Image Download
3M7A8064
 
Image Download
 
Display Num 
3/4 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利