big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 三日兩夜體育訓練營
三日兩夜體育訓練營
958

三日兩夜體育訓練營,同學互相燃點起心中那團火!經過風雨中的高牆、6公里中長跑、烈日下的籃球專項訓練、木筏訓練,耐得住悶、辛苦、別人的眼光, 這一切都不是一個終點,而是友誼的憑據,甚至是跌倒後重新的力量!年青人就是要「捱下啦,好正架」!
3M7A6499
 
Image Download
3M7A6518
 
Image Download
3M7A6525
 
Image Download
3M7A6532
 
Image Download
3M7A6533
 
Image Download
3M7A6553
 
Image Download
3M7A6585
 
Image Download
3M7A6617
 
Image Download
3M7A6655
 
Image Download
3M7A6664
 
Image Download
3M7A6700
 
Image Download
3M7A6743
 
Image Download
3M7A6772
 
Image Download
3M7A6803
 
Image Download
3M7A6821
 
Image Download
3M7A6871
 
Image Download
3M7A6915
 
Image Download
3M7A7030
 
Image Download
3M7A7047
 
Image Download
3M7A7110
 
Image Download
3M7A7253
 
Image Download
3M7A7282
 
Image Download
3M7A7288
 
Image Download
3M7A7332
 
Image Download
3M7A7338
 
Image Download
3M7A7344
 
Image Download
3M7A7362
 
Image Download
3M7A7379
 
Image Download
3M7A7381
 
Image Download
3M7A7402
 
Image Download
3M7A7443
 
Image Download
3M7A7455
 
Image Download
3M7A7456
 
Image Download
3M7A7458
 
Image Download
3M7A7460
 
Image Download
3M7A7461
 
Image Download
3M7A7462
 
Image Download
3M7A7464
 
Image Download
3M7A7466
 
Image Download
3M7A7467
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 4 下一個 > 最後 >>
1/4 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利