big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校內獲獎 > 2018-19 圖書館借書量最高首十名
2018-19 圖書館借書量最高首十名


B:(中) 圖書館下學期借書量最高首十名

1望

(英) ZHOU KA WAI

(中) 周嘉慧

第十名

4望

(英) YEUNG CHIT YI

(中) 楊哲怡

第九名

4信

(英) CHENG CHI SHING

(中) 鄭智成

第八名

1望

(英) YIP HIU CHING

(中) 葉曉澄

第七名

2信

(英) MAK CHAK TUNG

(中) 麥澤桐

第六名

 

 

 

4望

(英) YE ZIQING

(中) 葉子晴

第五名

3信

(英) LEE WING SZE

(中) 李詠思

第四名

1望

(英) LEUNG TSZ TSUN

(中) 梁芷榛

第三名

1望

(英) NG TSZ KIU JESSICA

(中) 吳芷橋

第二名

1望

(英) MAK HOI YAN

(中) 麥愷恩

第一名

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利