big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2018-19 永隆盃(2019)中學校際射箭邀請賽「男子反曲弓初中組」
2018-19 永隆盃(2019)中學校際射箭邀請賽「男子反曲弓初中組」


A:(中)永隆盃(2019)中學校際射箭邀請賽「男子反曲弓初中組」

2信

(英) MAK YOUN PAK

(中) 麥潤柏

亞軍

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利