big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2015-16 屯門區回歸盃足球賽2016 初中組 亞軍
2015-16 屯門區回歸盃足球賽2016 初中組 亞軍
7171a


1信 羅振豪 2望 何駿晞
1信 池梓鏘 2愛 羅華杰
1信 李梓揚 2愛 古俊烽
2信 梁仲豪 3信 阮成龍
2信 胡浩賢 3望 鄭雨洋
2望 張立衡 3望 鄧裕桐

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利