big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2015-16 全港場地單車賽團體爭先賽 季軍
2015-16 全港場地單車賽團體爭先賽 季軍
IMG_4792

二信 黎峻軒  一望 鍾建樂

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利