big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2015-16 全港社區生物多樣性快拍比賽 - 初中組季軍
2015-16 全港社區生物多樣性快拍比賽 - 初中組季軍
IMG_7305

一望 葉子晴

嗇色園可觀自然教育中心曁天文館主辦

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利