big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2012-13 第41屆全港公開舞蹈比賽 - 榮獲『金獎』
2012-13 第41屆全港公開舞蹈比賽 - 榮獲『金獎』

參賽同學: 2F黃開玲、2F李淑玲、3F黎芷瑤、3F胡美穎、3F莫淑芬、3H布  柔
4H容倩凌、4H田楚楚、4H何悅雯、4H林心兒、4H劉剛華、4L陳蘊琳
4L高穎珊、5 H張嘉莉、6V徐心茹、6I梁皓然、6I謝嘉盈、6T王芷晴
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利