big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2012-13 中學非撞式欖球錦標賽(冬季賽)
2012-13 中學非撞式欖球錦標賽(冬季賽)


日期:2013年1月30日 (星期三)
時間:9:00a.m.至4:15p.m.
地點:京士柏欖球場
獎項:男子丙組亞軍、男子乙組殿軍、女子丙組季軍

002 003
005 009
013 010
024 017
019 020
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利