big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2011-12 第九屆旅團參與社區服務大獎 (屯門西區)
2011-12 第九屆旅團參與社區服務大獎 (屯門西區)
10名同學得獎
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利