big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2011-12 中學非撞式欖球錦標賽(冬季賽)
2011-12 中學非撞式欖球錦標賽(冬季賽)

2011-2012中學非撞式欖球錦標賽(冬季賽)

2011-2012Inter-Secondary Schools Touch Rugby Championship(Winter)

 

日期:1月20日 (星期五)

時間:9:00a.m.至4:00p.m.

地點:京士柏欖球場

獎項:男子丙組殿軍

IMG_1966s IMG_2010s IMG_3227s
IMG_3248s IMG_3259s
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利